Peuters

Kinderopvang voor hele en halve dagopvang

Kindercentrum Weltevreden heeft in De Bilt twee groepen, een babygroep en een peutergroep. In het het bijenhofje  worden de baby’s liefdevol verzorgt door twee ervaren babyleidsters, vaak bijgestaan door een stagiaire of een vrijwilligster. Zorgvuldig wordt er per kind bekeken of het al toe is aan de peutergroep het vlinderhofje. Hier verzorgen de peuterleidsters een vast dagprogramma, er is veel aandacht voor de natuur en de seizoenen, de sociale ontwikkeling en wordt de fantasie gestimuleerd middels het vrije spel.

In de Bilt kennen verschillende ophaaltijden, deze zijn zoveel mogelijk afgestemd op de kinderen en op de twee omliggende scholen (Vrijeschool het Zonnewiel en de Patioschool). In de nieuwe vestiging worden de tijden afgestemd op de Vrijeschool Utrecht, locatie Leidsche Rijn.

Er kan gekozen worden voor een korte dagopvang (tot 14.45 uur) of een hele dagopvang (tot 18.00 uur). Op woensdag en vrijdag kan er ook gekozen worden voor halve dagopvang (tot 13.00 uur).

Bij de opvang van jonge kinderen is het in onze optiek heel belangrijk dat er een vaste structuur in de dag aangeboden wordt met veel rust, ritme en warmte. Het ritme wordt gedeeltelijk gevoed door de seizoenen en bestaat met name uit kringspelletjes, liedjes en samen broodjes bakken en eten. Ook is er uiteraard veel ruimte voor vrij (buiten)spel.

De kinderopvang is elke dag van 8.00 uur tot 18.00 uur geopend, ook in de vakanties.
Halve dagopvang: 08.00- 13.00 uur alleen mogelijk op woensdag en vrijdag
Korte dagopvang: 08.00 – 14.45 uur
Hele dagopvang: 08.00- 18.00 uur

Voor de kinderopvang geldt dat u een groot deel van de opvangkosten terug kunt krijgen via de belastingdienst