Kinderopvang toeslag

Kinderopvang toeslag

Voor Kinderopvang en BSO is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden kinderopvang toeslag aan te vragen, dit kan u enorm veel kosten schelen per maand. Voor meer informatie kunt u de site van de belastingdienst raadplegen op www.toeslagen.nl

Wat houdt de wet Kinderopvang in het kort in?

De wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangpunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. U kunt zelf een overeenkomst afsluiten met het kindercentrum of gastouderbureau van uw keuze. Vervolgens vraagt  u een vergoeding bij de Belastingdienst aan.
De wet geldt alleen voor formele (dat wil zeggen door de gemeente erkende) kinderopvang: hele of halve dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen.

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag?

Indien u voor vergoeding van de kinderopvang in aanmerking komt, ontvangt u via de Belastingdienst een vaste toeslag van een derde deel van de kosten (de inkomensonafhankelijke toeslag). Daarnaast verzorgt de Belastingdienst een inkomensafhankelijke toeslag. U ontvangt deze toeslagen als één bedrag.

Let op: teruggaaf via de belastingdienst kan alleen als beide ouders werken of in het geval van een 1 ouder gezin geldt dit uiteraard voor die ene ouder. zie hiervoor ook de site van de belastingdienst.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Wij zijn een door de overheid erkende kinderopvang, we staan geregistreerd in het  Landelijk Register Kinderopvang:

  • Kinderdagverblijf onder nummer 212061902
  • BSO Voordorpsedijk onder nummer 150689354
  • BSO Maliebaan onder nummer 230824031
  • BSO Leidsche Rijn onder nummer 701534837

U kunt op de site de ggd rapporten van afgelopen jaren teruglezen.