Huisregels

Kinderdagverblijf

 • Wij gaan ervan uit dat kinderen zonder etenswaren  in hun mond gebracht worden.
 • Wij stellen het zeer op prijs als u ’s ochtends en ’s middags even tijd neemt voor een mondelinge overdracht.
 • Baby’s en peuters op het kindercentrum dragen slofjes. Wij vragen de ouders deze mee te brengen en te plaatsen op het plankje boven de kapstok.
 • Brengtijden: kinderen kunnen tussen 8.00 uur en 8.30 uur gebracht worden. Ophaaltijden zijn
  • korte dag: tussen 14.15 uur en 14.30 uur
  • gehele dag: tussen 17.00 uur en 18.00 uur
 • In verband met de rust op de groepen, stellen wij het op prijs als u alleen (of met uw partner) uw kind komt ophalen.
 • Voor het zoekraken of beschadigen van meegenomen spullen is Kindercentrum Weltevreden niet aansprakelijk.
 • Het is verboden te roken in de lokalen en in de nabijheid van Kindercentrum Weltevreden.
U helpt ons enorm deze regels in de praktijk te brengen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Buitenschoolseopvang

 • Ophalen tussen 16.30 – 18.00 uur
 • Indien uw kind niet door uzelf wordt opgehaald, willen wij dit graag weten. Wij mogen uw kind nooit aan personen meegeven die bij ons niet bekend zijn of waarvan we geen melding van te voren hebben gekregen. Wij kunnen om een legitimatiebewijs vragen indien het kind door iemand anders wordt opgehaald.
Buitenactiviteiten
 • De pedagogisch medewerksters zullen regelmatig met de groep op pad gaan. Daarbij zullen ze mogelijk ook het buitenterrein verlaten.
 • Voor georganiseerde uitstapjes (dierentuin, reizen per bus of auto) is een verzekering afgesloten.
 • Zorg dat uw kind gepaste kleding aan heeft voor het buitenspelen. Het is aan te raden om de naam van uw kind in jas en schoenen/laarzen te zetten. Dit voorkomt verwarring.

Afwezig melden 

 • Ziekte en afwezigheid graag zo spoedig mogelijk doorgeven:
  • Kinderen graag voor 8.45 uur afmelden als het kind niet naar het KDV kan komen
  • Voor de BSO bel je met de desbetreffend BSO telefoon, de voicemail wordt elke dag rond 13.00 uur afgeluisterd.
 • Ruildagen dienen ten minste 24 uur van te voren worden aangevraagd. Deze kunnen enkel binnen 14 dagen worden opgenomen, mits er genoeg plaats is op de desbetreffende groep.

Administratief

 • Wij zijn graag op de hoogte van vakanties die het gezin opnemen, dit i.v.m. de personele bezetting.
 • Bij verhuizing graag tijdig uw adreswijziging doorgeven. Ook tijdig uw e-mail adreswijziging doorgeven s.v.p.
 • Bij geboorte van uw kind graag een geboortekaartje sturen, zodat wij de gegevens kunnen verwerken in onze administratie.
 • Bij medisch handelen of medicijntoediening vragen wij u ruim vooraf contact op te nemen met iemand van het management, dit kan via email of telefonisch op 030-2202766. De pedagogisch medewerkers zijn niet zonder meer bevoegd medicijnen toe te dienen. Wanneer ouders echter een uitgebreide instructie en overdracht kunnen verzorgen, indien nodig m.b.v. de arts, dan is medicijntoediening wel bespreekbaar. Wij hanteren een formulier waarin u als ouder toestemming geeft aan de pedagogisch medewerker om de benodigde medicijnen toe te dienen.
 • Betaling geschiedt rondom de 25e van de maand voorafgaand aan de af te nemen maand via automatische incasso. De factuur wordt u via e-mail toegezonden. Als het niet mogelijk is het bedrag te innen (bij onvoldoende saldo), ontvangt u maximaal 2 herinneringen. Als u dan nog niet betaald heeft, wordt uw kind (tijdelijk) geweigerd. Dit ontheft u niet van uw verplichting om de facturen alsnog te betalen. Zodra de facturen alsnog voldaan zijn is uw kind weer welkom.
 • Tariefswijzigingen worden minimaal 6 weken voor ingangsdatum kenbaar gemaakt.
 • Plaatsingen zijn pas definitief na ontvangst van een getekend plaatsingscontract en het betalen van de startkosten
 • De opzegtermijn van het contract is 1 maand.