Buitenschoolse opvang algemeen

Een grote uitademing

In feite is onze BSO te zien als de grote uitademing van de schooldag. De kinderen mogen bij ons op hun eigen wijze bijkomen van het leren en spelen op school. We bieden hiervoor een vast ritme aan waarbinnen van alles mogelijk is.

De vrijetijdsbeleving van het kind staat op de BSO centraal. Niet alleen wordt er gezamenlijk iets gedronken, ook kunnen de kinderen vertellen hoe het op school was en wat ze allemaal beleefd hebben. Eventueel wordt er voorgelezen of een spelletje gedaan. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een georganiseerde activiteit zoals: spel, struinen in het wildveldje, zich uitleven op het schoolplein, boomhut maken, vuurtje stoken, mooie dingen maken met hout en natuurmateriaal, sport, bakken, koken, in de moestuin helpen of een creatieve activiteit, zoals muziek maken, schilderen, boetseren of knutselen.

Verschillende afnameopties

Er kan gekozen worden voor een schooldagenpakket (naschoolse opvang) of een totaalpakket (buitenschoolse opvang).

schooldagenpakket

Bij een schooldagenpakket is er enkel opvang na reguliere schooldagen. De BSO sluit altijd aan op de schooltijden, als de school eerder uit is dan sluit de BSO hierop aan. Studiedagen, alsmede vakantiedagen, waarop de school gesloten is, vallen niet binnen dit pakket.

totaalpakket

Bij een totaalpakket is uw kind het gehele jaar door welkom (m.u.v. onze 2 sluitingsweken). Dit betekent dat uw kind, behalve tijdens de schoolweken, ook op vakantie en studiedagen – die op de opvangdag vallen – gebruik kan maken van opvang. NB! als uw kind op bijvoorbeeld donderdag komt en er is een studiedag op maandag dan valt dit dus alsnog buiten uw pakket. 

Het is mogelijk om beide pakketten binnen de weekdagen te combineren, waardoor uw kind meer dagen afneemt tijdens het schooljaar dan in de vakantie.

Zowel bij het schoolwekenpakket als bij het totaalpakket betaal je een vast bedrag per maand waarmee de vakanties en sluitingsdagen worden gecompenseerd.

Incidentele opvang

Naast deze vaste pakketten is het mogelijk om incidenteel (extra) dagen aan te vragen. Bijvoorbeeld een vakantie of studiedag die buiten je pakket valt. Toewijzing van plaatsen gaat op volgorde van binnenkomst en alleen als er ook daadwerkelijk plaats beschikbaar is op de groep.

Incidenteel ruilen van dag

Als je bij ons op de BSO komt kan je aanvragen om een dag te ruilen. Ruildagen moeten ten minste 24 uur van te voren worden aangevraagd en worden alleen gehonoreerd als er plek is op de groep. De nieuwe opvangdag moet binnen 14 dagen van de geruilde dag vallen.