BSO Voordorpsedijk

Voor kinderen van vrije school het Zonnewiel wil Kindercentrum Weltevreden een plek zijn waar zij zich thuis voelen door spel, werk en ontspanning in een huiselijke omgeving.

Voor kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang is er een middagprogramma waarbij er zoveel mogelijk buitenactiviteiten worden ondernomen als het weer het enigszins toelaat. Voor de buitenactiviteiten kunt u denken aan hutten bouwen, struinen in de natuur, vuurtje stoken, balspel, vliegeren, spelen en werken in de tuin en op het plein. Ook binnen kan het kind voldoende aan het werk met verantwoord spelmateriaal.

 

tuin

De volgende uren worden aangeboden:

  • ma, di, do en vr aansluitend op de schooltijden tot 18.00 uur

Bso de Bilt is gehuisvest op de Voordorpsedijk 73, op sportpark Weltevreden waar we vertoeven in het gebouw van de honkbalvereniging. De BSO is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang met het nummer 150689354. De inspectierapporten staan ter inzage op hun site:  Inspectierapport BSO Voordorpsedijk