Tarieven

 Startkosten

Helaas werken wij op veel van onze groepen met een wachtlijst. Wij hebben besloten om daarom geen aanmeldingskosten te hanteren. We berekenen de kosten voor intake en de administratie bij plaatsing van uw kind. Deze startkosten bedragen voor uw eerste kind €60-, voor elk volgend kind bedraagt dit €25-.

Tarieven